Botox

z wspaniałym podtytułem

Write one or two paragraphs describing your product, services or a specific feature. To be successful your content needs to be useful to your readers.

Świetny nagłówek

Ładny podtytuł


Neurotoksyna wytwarzana przez bakterię, nazywaną… potocznie pał‚eczką… jadu kieł‚basianego.

 

Dział‚anie –

Wstrzyknięty botoks czasowo paraliżuje mięśnie, które tracą… zdolność‡ kurczenia się™. Zmarszczki nie znikają… na stał‚e, efekt dział‚ania jest odwracalny. Kurczliwość‡ mięśni, a co jest z tym zwią…zane – powstawanie zmarszczek – jest przywrócona.

 

Efekty estetyczne –

Po podaniu botoksu efekty jego dział‚ania zaczynają… być‡ widoczne po kilku dniach. Nadal można się™ swobodnie uśmiechać‡ z tą… jednak różnicą…, że okolice twarzy, które poddano ostrzyknięciu – nie marszczą… się™, lub zmarszczki co najmniej  nie są… tak bardzo widoczne. Dotyczy to osób, u których wcześ›niej linie był‚y bardzo mocno zaznaczone.

Botoks spł‚yca  zmarszczki mimiczne wokół‚ oczu, zmarszczki gniewu i zdziwienia na czole oraz między brwiami, jest coraz powszechniej stosowany w celu wygł‚adzenia linii szyi oraz unoszenia brwi, co nadaje im mł‚odszy wyglą…d i ł‚agodzi wyraz oczu.

Pacjentów uprzedzamy jednak, że nie usuwa tak skutecznie zmarszczek będą…cych efektem starzenia się™ i zwią…zanych z dział‚aniem sił‚y grawitacji. W takich przypadkach pomocny jest kwas hialuronowy, którego podaniem można skorygować‡ skutecznie zmiany zwią…zane z utratą… sprężystoś›ci tkanek.

Najdł‚użej efekt podania botoksu utrzymuje się™ na czole, najkrócej – w okolicy oczu. O tym, jak dł‚ugo poprawa wyglą…du będzie widoczna, decyduje wiele czynników – wielkość‡ podanej dawki, rodzaj skóry i nasilenie mimiki pacjenta. W naszym gabinecie jesteś›my zwolennikami metody minikorekcji. Podanie zbyt dużych iloś›ci botoksu może spowodować, że twarz przypomina maskę, dlatego też polecamy pacjentom leczenie przy użyciu mał‚ych dawek, ale dają…cych zadowalają…cy efekt w postaci naturalnego, odmł‚odzonego, a nie sztucznego wyglą…du.

 

U pewnej grupy pacjentów botoks stosujemy w celu leczenia nadpotliwoś›ci - z bardzo dobrym skutkiem.

 

Miejsca  i ilość‡ wstrzyknięć‡-

Botoks podajemy w wybrane mięśnie lub pod skórę - w okolicy oczodoł‚ów, na czole oraz między brwiami, także na szyi, w okolicy wargi górnej i dolnej, oraz w policzki poniżej linii wyznaczonej przez ką…ciki ust w celu ich uniesienia.

W terapii kurzych ł‚apek najczęściej stosuje się™ trzy wstrzyknięcia w okolicy każdego ką…cika oka. Lwią… zmarszczkę standardowo niwelujemy podają…c botoks w pięciu miejscach – nad brwiami i nasadą… nosa. Linie poziome na czole leczymy wstrzykują…c preparat w czoł‚o w 8-12 punktach. Oczywiś›cie nie u każdego pacjenta istnieje potrzeba wykonania aż tylu wkł‚uć. Ilość‡ preparatu i ilość‡ miejsc, w które go podajemy, jest indywidualnie wyznaczana u każdego pacjenta.

 

Technika zabiegu –

Przed podaniem botoksu u pacjentów wrażliwych na ból znieczulamy skórę kremem znieczulają…cym Emla. Większość‡ pacjentów znosi jednak zabieg bez wcześ›niejszego znieczulenia. Wstrzyknięć dokonujemy bardzo cienką… igł‚ą… – jak w strzykawkach do podawania insuliny.

 

Bezpieczeństwo zabiegu –

Ryzyko powstania skutków niepożą…danych maleje, jeśli kurację przeprowadzają… lekarze po odbyciu przeszkolenia w zakresie leczenia botoksem, w gabinetach zabiegowych speł‚niają…cych wszelkie normy sanitarne i odpowiednio wyposażonych. Niezwykle ważny jest również sposób przechowywania samego botoksu - zarówno w transporcie , jak i w gabinecie – koniecznie w chł‚odziarkach. Duże znaczenie ma zebranie odpowiedniego wywiadu od pacjenta i uzyskanie jego pisemnej zgody na zabieg. Zalecane jest wykonanie dokumentacji zdjęciowej przed zabiegiem i podczas wizyty kontrolnej. Z dużą… ostrożnością… i po przygotowaniu farmakologicznym zabiegi również mogą… być‡ również wykonywane u osób przyjmują…cych leki przeciwzakrzepowe.

 

Zalecenia po zabiegu –

Po zabiegu podania botoksu przeciwwskazane jest schylanie się™ przez okoł‚o 4 godziny. Nie należy już raczej stosować makijażu w dniu zabiegu. Nie wykonujemy w tym samym dniu innych zabiegów kosmetycznych w miejscach, gdzie podano botoks. Przez kilka następnych dni należy unikać‡ opalania i sauny. Nie powinno się™ rozmasowywać miejsc wkł‚ucia‡, by nie doprowadzić do niekontrolowanego przemieszczenia preparatu.


 

Powtarzalność‡ zabiegów-

Przyjmuje się™ zasadę, że po zabiegu należy zgł‚osić‡ się™ do kontroli po okoł‚o 10-14 dniach. W razie potrzeby można podczas tej wizyty dostrzykną…ć‡ kilka jednostek, o ile jest to konieczne.

Nie powtarzamy kuracji wcześniej, niż po upł‚ywie trzech miesię™cy. Zwykle po kolejnych podaniach preparatu odstępy miedzy zabiegami nieco się™ wydł‚użają…. Średnio efekt dział‚ania botoksu utrzymuje się™ między 3 a 6 miesię™cy.

 

Skutki uboczne –

Po zabiegu może pojawić‡ się™ mał‚y krwiak w miejscu wkł‚ucia, częściej jednak jest to tylko przechodzą…ce po kilkunastu minutach zaczerwienienie w miejscach podania preparatu. U osób bardzo wrażliwych niekiedy przez kilka dni występuje bolesność‡ w miejscach ukł‚uć‡ będą…ca wył‚ą…cznie efektem mechanicznego podrażnienia skóry. Czasami dochodzi do kilkudniowego obrzęku powiek. Jest to skutek zakł‚óconego przepł‚ywu limfy. Zmiany te ustępują… po kilku dniach.

 

Powikł‚ania –

Najcięższym powikł‚aniem jest ptoza, czyli niedomykanie powieki. Zdarza się™, gdy botoks dostanie się™ do części powiekowej mięśnia okrężnego. 

Szczególnej uwagi wymaga wstrzykiwanie botoksu pod oczami. Jeśli się™ to zrobi zbyt blisko oka, zabieg może się™ nasilić‡ jego obrzęk. Muszą… tu też uważać osoby starsze z dużym zwiotczeniem skóry. Zdarza się™ także czasami zaburzenie symetrii w zakresie uniesienia brwi.

W bardzo nielicznych przypadkach może dojść‡ do opadnięcia ką…ta ust, jeś›li w leczeniu kurzych ł‚apek botoks podamy za nisko i zbyt gł‚ęboko. Wszystkie tego typu powikł‚ania są… odwracalne. Efekty niepożą…dane ustępują… po kilku miesię…cach.

O ile skorzystamy z usł‚ug osoby profesjonalnie przygotowanej, ryzyko powikł‚ań„ jest naprawdę niewielkie.

Przeciwwskazania –


Zabiegów przy użyciu botoksu nie wykonujemy:

- u osób cierpią…cych na choroby pł‚ytki nerwowo-mięśniowej, np. na miastenię,

- u kobiet w cią…ży i karmią…cym piersią…,

- u osób uczulonych na albuminę ludzką…,

- przyjmują…cych niektóre antybiotyki,

- przed zabiegami chirurgii plastycznej,

- u osób chorych na choroby przewlekł‚e - autoimmunologiczne, na przykł‚ad reumatoidalne zapalenie stawów,

- zabiegu nie wykonujemy u osób, u których od poprzedniego podania botoksu nie min곂y jeszcze trzy miesię…ce.